Επικοινωνία

Διεύθυνση
Ιφιγενείας 3Α,
14231 Νέα Ιωνία

Τηλέφωνα
210 2724815, 210 2724601
Fax: 210 2724817